Project Description

Cutting Edge Workshop

יחידת כח הידרואלית

יחידת כח הידרואלית
מנוע Cummins 170 HP
משאבת שמן Danfuss 90 130 cc
ספיקת שמן מקסימלית 400LPM
לחץ שמן מקסימלי 450BAR
חופת השתקה יעודית
בקר הפעלה יעודי למשאבות מים מתוצרת Murphy