Project Description

Cutting Edge Workshop

נזיר צף

חברת סיל פרוייקטים בע"מ מתמחת בטיפול, בניה, התקנה של נזירים צפים כולל בניית מצופים, התקנת כננות והתקנת מערכות למדידת גובה השאיבה.