Pumping For Goods

שאיבה ומשאבות

החברה מייצגת את חברת GODWIN PUMP בישראל, החברה מתמחה בייצור משאבות דיזל ברמה ובמפרט גבוהים
מהמקובל בשוק הישראלי, המשאבות מגיעות עם מנועים מהטובים בשוק (caterpillar , perkins , john deer) ומחומרי מבנה
שונים כגון ניירוסטה פלדה פליז וכו' לפי בחירת הלקוח בהתאם לצרכי הלקוח והנוזל הנשאב.
המשאבות המיוחדות של GODWIN PUMP מגיעות לביצועים מרשימים של 1000 מק"ש ל-125 מטר עומד
או 3000 מק"ש ל-30 מטר עומד. חברת GODWIN PUMP פועלת תחת תאגיד המים xylem המציע מוצרים לכל
תחומי משק המים הביוב והטיפול בשפכים. http://www.xylem.com/dewatering/us/brands/godwin
בנוסף עוסקת החברה במתן שירותי שאיבה בספיקות משתנות של כל סוגי הנוזלים.

פרויקטים:

– התקנת משאבות במתקני טיפול בשפכים

– התקנת משאבות ברפתות

– התקנה ובנייה של תחנות שאיבה

– התקנת משאבות באר

– שאיבת נוזלים ושפכים במאגרי האידוי ברמת חובב

– שאיבת חול ובוצה ע"י משאבות יעודיות

– שאיבת בוצה במטש"ים

– השכרת משאבות לפרויקטים ארוכי טווח

– שאיבת מי שטפונות

– שאיבת מי תהום

פרוייקטים