Working Underwater

עבודות תת-מימיות

החברה מתמחה בעבודות ימיות ותת מימיות, ומחזיקה צוות מוסמך ומנוסה בתחום וכן ציוד מגוון לביצוע העבודות.

 

פרויקטים:
– בניית והתקנת מצוף עם כננת לנזירים צפים.
– סקרים תת מיימים.
– מדידת עומק רציפה במאגרי מים.
– התקנת מערבלים תת מיימים.
– הצפה.
– עבודות מנוף.
– יצור מתקנים תת מיימיים.
– יצור מתקני חוף.
– אחזקת מאגרי מים.

פרוייקטים