Cuting Edge Workshop

בית המלאכה

בית המלאכה המופעל על ידינו ומספק שירותי מסגרות, הידרואליקה ועיבוד שבבי לקהל לקוחותינו.
כל המוצרים מתוכננים על ידי מחלקת ההנדסה, תהליך התכנון המפורט מאפשר ללקוח לבחון את המוצר מבעוד מועד ולמנוע כשלים אפשריים ואף לשפרו עוד לפני תחילת תהליך הייצור.
אנו מאפשרים שיח וסיעור מוחות עוד בזמן תהליך התכנון.
ביכולתנו לעבוד עם כל סוגי המתכות: אלומיניום, פלב"מ לסוגיו, פלדות קשות ורכות ואף מתכות אקזוטיות.
יכולות אלו מאפשרות לנו לייצר מוצרים מורכבים יותר העומדים בתנאי קיצון של רטיבות, לחץ, קורוזיה, וכדומה.

 

פרויקטים:
– תכנון וייצור ספק כח הידראולי למשאבת מים המופעלת ע"י לחץ שמן.
– תכנון וייצור מתקן לפינוי מוקשים.
– תכנון וייצור מיגון באגר לפי מפרט.
– תכנון וייצור מצופים לנזירים צפים.
– תכנון וייצור מצופים למערבלים.
– תכנון וייצור מדחף למחפר ימי.
– תכנון וייצור זרועות למחפר ימי.

פרוייקטים