Advanced Sewage Solutions

טיפול בשפכים

החברה מייצרת, מספקת ומתקינה מתקנים לטיפול בשפכים לפי צרכי הלקוח

 

פרויקטים:
– התקנת מצללים נייר חדרה
– אספקה והתקנה של מגובים מכאניים עבור משרד הבטחון
– התקנת מגוב אנכי בקוקה קולה
– התקנה מפרדות ומשאבות ברפתות
– אספקה והתקנת מערבלים טבולים
– אספקה והתקנת מערבלי שטח
– ועוד

פרוייקטים